2332

2332

098/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας το έτος 2011». a

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας το έτος 2011». AOE0982011.pdf