234/2011

234/2011

234/2011 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 ADS2342011.pdf