2361

2361

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον καθαρισμό μοκέτας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον καθαρισμό μοκέτας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου adspk462011.pdf