2374

2374

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011». a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για εκδηλώσεις Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011». adspk592011.pdf