2390

2390

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον καθαρισμό τραπεζομάντηλων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τον καθαρισμό τραπεζομάντηλων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου adspk0702011.pdf