2392

2392

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για την παρουσίαση του έργου «Μήδεια» του Μποστ. a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για την παρουσίαση του έργου «Μήδεια» του Μποστ. adspk0722011.pdf