2405

2405

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την παραγωγή δύο ταινιών μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή βίντεο a

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την παραγωγή δύο ταινιών μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή βίντεο adspk0762011.pdf