2408

2408

183/2011 – Λήψη απόφασης για επίδομα υπαλλήλων από τα έσοδα από παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010 a

Λήψη απόφασης για επίδομα υπαλλήλων από τα έσοδα από παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010 ADS1832011.pdf