2412

2412

187/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ) ΕΡΓ. Δ6/08 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ) ΕΡΓ. Δ6/08 ADS1872011.pdf