2419

2419

194/2011 – Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.201,67 των υπόχρεων κ.κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ έκαστου βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αποζημίωση λόγω προσκύρωσης και ρυμοτομίας) a

Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.201,67 των υπόχρεων κ.κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ έκαστου βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αποζημίωση λόγω προσκύρωσης