2424

2424

199/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11 a

Λήψη απόφασης  για  την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11 ADS1992011.pdf