2428

2428

203/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην είσοδο του Ορφανοτροφείου Θηλέων «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» (επί της οδού Αγ. Τριάδος 7) a

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην είσοδο του Ορφανοτροφείου Θηλέων «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» (επί της οδού Αγ. Τριάδος 7) ADS2032011.pdf