2458

2458

115/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά το «Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έτους 2011» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά το «Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έτους 2011» AOE1152011.pdf