2464

2464

121/2011 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τις «Έκτακτες συντηρήσεις, έλεγχος, καθαρισμός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης εργ. Β3/11» a

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τις «Έκτακτες συντηρήσεις, έλεγχος, καθαρισμός υπαρχόντων δικτύων αποχέτευσης εργ. Β3/11» aoe1212011.pdf