2469

2469

126/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων» AOE1262011.pdf