247/2010

247/2010

247/2010 – Λήψη απόφασης για τη μείωση των εγγυήσεων δεκάτων των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α4/08 a

Λήψη απόφασης για τη μείωση των εγγυήσεων δεκάτων των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓ.