247/2011

247/2011

247/2011 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ a

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ADS2472011.pdf