247

247

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Π.Δ. 28/80, η οποία αποτελείται από (1) μέλος του Δ.Σ. – Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του, για το έτος 2011 a

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής προμηθειών και εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 67, του Π.Δ. 28/80, η οποία αποτελείται από (1) μέλος του

Έγκριση πίστωσης ποσού 208.281,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης, για τις «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου σε εκδηλώσεις και εκδρομές», για το έτος 2011 a

Έγκριση πίστωσης ποσού 208.281,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης, για τις «Μεταφορές  μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου σε

077/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου μας με το Δήμο Καματερού για διάθεση Μηχανολόγου – Μηχανικού στο Δήμο Καματερού a

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου μας με το Δήμο Καματερού για διάθεση Μηχανολόγου – Μηχανικού στο Δήμο Καματερού ads077.pdf