248/2012

248/2012

248/2012 – Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013 a

Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013 ADS2482012.pdf