2484

2484

141/2011 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου» AOE1412011.pdf