2485

2485

142/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55.350,00 € για την κατασκευή του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55.350,00 € για την κατασκευή του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11 AOE1422011.pdf