2486

2486

143/2011 – Έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. Δ1/11» a

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ)  ΕΡΓ. Δ1/11» AOE1432011.pdf