2488

2488

Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ προς το πρόεδρό του, όπως υπογράφει τα πρακτικά της κοινής επιτροπής των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου. a

Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ προς το πρόεδρό του, όπως υπογράφει τα πρακτικά της κοινής επιτροπής των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ν.Π.Δ.Δ του