249/2010

249/2010

249/2010 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Ιλίου και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής a

Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Ιλίου και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων» ade2492010.pdf