249/2011

249/2011

Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών (2) δύο χοροδιδασκάλων παραδοσιακού χορού για την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών των επιμορφωτικών τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου a

Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών (2) δύο χοροδιδασκάλων  παραδοσιακού χορού για την υποστήριξη και την

249/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/11 a

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΥΚΝΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ