249/2012

249/2012

249/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση έκτακτης βλάβης στον κλιματισμό του Δημαρχιακού Μεγάρου» a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση έκτακτης βλάβης στον κλιματισμό του Δημαρχιακού Μεγάρου» AOE2492012.pdf

249/2012 – Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013 a

Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τις «Μεταφορές μαθητών των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013 ADS2492012.pdf