249

249

203/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην είσοδο του Ορφανοτροφείου Θηλέων «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» (επί της οδού Αγ. Τριάδος 7) a

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην είσοδο του Ορφανοτροφείου Θηλέων «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» (επί της οδού Αγ. Τριάδος 7) ADS2032011.pdf

201/2011 – Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμποδίων ανακλαστικοί επαναφερόμενοι κύλινδροι από πολυουρεθάνη σε πεζοδρόμια για κατοικίες και καταστήματα a

Λήψη απόφασης  για χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμποδίων ανακλαστικοί επαναφερόμενοι κύλινδροι από πολυουρεθάνη σε πεζοδρόμια για κατοικίες και καταστήματα ADS2012011.pdf

200/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. Δ1/11 a

Λήψη απόφασης  για  την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 03/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ)

199/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11 a

Λήψη απόφασης  για  την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ3/11 ADS1992011.pdf

198/2011 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης στον Άξονα Προτεραιότητα 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΥΠΕΚΑ a

Λήψη απόφασης  για  την  συμμετοχή του Δήμου και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης στον Άξονα Προτεραιότητα 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση