250/2009

250/2009

250/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΑΠΗ, Πολιτιστικό Κέντρο, Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΔΑΟ) έτους 2009 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΑΠΗ, Πολιτιστικό Κέντρο, Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΔΑΟ) έτους 2009