250/2012

250/2012

250/2012 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου» a

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του

250/2012 – Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα είδη της Β’ ομάδας) a

Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (για τα

Eπαναπροκήρυξη εννέα (09) θέσεων «Μουσικών», σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου με αρ. πρωτ.:2351/19-9-2012 a

Eπαναπροκήρυξη εννέα (09) θέσεων «Μουσικών», σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου με αρ. πρωτ.:2351/19-9-2012 ADSDHKEPA2502012.pdf