250

250

052/2011 – Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμποδίων ανακλαστικοί επαναφερόμενοι κύλινδροι από πολυουρεθόνη σε πεζοδρόμια για κατοικίες και καταστήματα a

Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας τοποθέτησης εμποδίων ανακλαστικοί επαναφερόμενοι κύλινδροι από πολυουρεθόνη σε πεζοδρόμια για κατοικίες και καταστήματα AEPZ0522011.pdf

051/2011 – Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2011 απόφασης Δ.Σ. (περί τροποποίησης σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 2138Α – Χώρος ΕΡΤ – και Ο.Τ. 2141Α – Κ.Χ. – Μετατόπιση της οδού Λευκίμης) a

Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 121/2011 απόφασης Δ.Σ. (περί τροποποίησης σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 2138Α – Χώρος ΕΡΤ – και Ο.Τ. 2141Α – Κ.Χ.