251/2012

251/2012

251/2012 – Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» a

Έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» aoe2512012.pdf

Eπαναπροκήρυξη των θέσεων: α) ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι (Παραδοσιακών Χορών) (3) άτομα και β) ΔΕ Εκπαιδευτής Αγιογραφίας (1) άτομο,σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στην υπηρεσία του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου με αρ. πρωτ.:2351/19-9-2012 a

Eπαναπροκήρυξη των θέσεων: α) ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι (Παραδοσιακών Χορών) (3) άτομα και β) ΔΕ Εκπαιδευτής Αγιογραφίας (1) άτομο,σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση