292/2010

292/2010

292/2010 – Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών που αφορούν βεβαιώσεις παράβασης (κλήσεις) από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου μας και την Τροχαία a

Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών που αφορούν βεβαιώσεις παράβασης (κλήσεις) από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου μας και την Τροχαία ADS2922010.pdf