292/2011

292/2011

292/2011 – Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση μέσω αναζήτησης προσφορών ή επανάληψη του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» a

Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση μέσω αναζήτησης προσφορών ή επανάληψη του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» ADS2922011_.pdf