292

292

027/2009 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να μετάσχει στο Δ.Σ. του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» a

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να μετάσχει στο Δ.Σ. του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ads027.pdf