293/2010

293/2010

293/2010 – Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 2.013,69 μετά των προσαυξήσεων, από τον υπ’ αριθμ. 70/2008 βεβαιωτικό κατάλογο (οφειλές τέλους παράτασης χρόνου ταφής) του υπόχρεου Τσουκλέιδη Σπυρίδων a

Λήψη απόφασης για μερική διαγραφή ποσού 2.013,69 μετά των προσαυξήσεων, από τον υπ’ αριθμ. 70/2008 βεβαιωτικό κατάλογο (οφειλές τέλους παράτασης χρόνου ταφής) του υπόχρεου Τσουκλέιδη