295

295

088/2011 – Σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ιδιοκτησίας KOLLARE PELLUMB του RUSHIT, επί της οδού Σύρου 30, στο Ίλιον, λόγω συμπλήρωσης τριών (3) βεβαιωμένων παραβάσεων. a

Σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για δέκα (10) ημέρες, του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ιδιοκτησίας KOLLARE PELLUMB του RUSHIT, επί της οδού Σύρου 30, στο

030/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί του προϋπολογισμού του Ν.Π. «Παιδικοί  & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009 ads030.pdf