296/2009

296/2009

296/2009 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση προγράμματος στήριξης και λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου a

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιλίου – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση προγράμματος στήριξης και λειτουργίας