298/2010

298/2010

298/2010 – Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 106.500,00 € από την κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010, για την επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων a

Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 106.500,00 € από την κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010, για την επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ADS2982010.pdf