301/2009

301/2009

301/2009 – Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/08» a

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α3/08» ads301.pdf