301/2011

301/2011

301/2011 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α. Δήμου Ιλίου a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ADS3012011_.pdf