302/2010

302/2010

302/2010 – Λήψη απόφασης για παρακατάθεση στο Τ.Π. & Δ. της αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης επί των οδών Αιόλου & Μενελάου βάσει της πράξης αναλογισμού 39/2001 a

Λήψη απόφασης για παρακατάθεση στο Τ.Π. & Δ. της αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης επί των οδών Αιόλου & Μενελάου βάσει της πράξης αναλογισμού