303/2009

303/2009

303/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ, Ζ. ΠΗΓΗΣ, ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ & ΜΙΧΕΛΗ» a

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ, Ζ. ΠΗΓΗΣ, ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ