304/2010

304/2010

304/2010 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΜΑΛΕΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος a

Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κο ΜΑΛΕΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ για παράνομη αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 24 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του