305/2009

305/2009

305/2009 – Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης σχεδίου για τον χαρακτηρισμό ως πεζόδρομου του τμήματος της οδού Αργυροκάστρου μεταξύ Λ. Θηβών και οδού Σημαιοφόρου Έκτορος Γιαλοψού a

Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης σχεδίου για τον χαρακτηρισμό ως πεζόδρομου του τμήματος της οδού Αργυροκάστρου μεταξύ Λ. Θηβών και οδού Σημαιοφόρου Έκτορος Γιαλοψού ads305.pdf