307/2010

307/2010

307/2010 – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ» a

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση 20.1 του ΕΠ ψηφιακή σύγκλιση με το έργο «ΙΛΙΟΝ 2.0: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ