307

307

262/2011 – Ορθή επανάληψη της με αριθμό 58/6-4-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11». a

Ορθή επανάληψη της με αριθμό 58/6-4-2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11». aoe2622011.pdf

259/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια τροφίμων για τα Χριστούγεννα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)». a

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια τροφίμων για τα Χριστούγεννα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)». aoe2592011.pdf

042/2009 – Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση αξιολόγησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου στην Περιφέρεια Αττικής με τίτλο πράξης : «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» a

Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση αξιολόγησης υποβληθείσας πρότασης του Δήμου στην Περιφέρεια Αττικής με τίτλο πράξης : «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ads042.pdf