31

31

279/2009 – Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους a

Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους ads279.pdf

268/2009 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ» a

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και την

265/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009 a

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ν.Π. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου», οικονομικού έτους 2009 ads265.pdf

264/2009 – Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, επί των οδών ΑΙΑΝΤΟΣ 59 & ΑΘΗΝΑΣ 37, στο Ίλιον a

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, επί

263/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης σε μήκος 1,50μ. όλων των οχημάτων για ασφαλή είσοδο – έξοδο αναπήρου από την οικία επί της οδού ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ αρ. 65 a

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης σε μήκος 1,50μ. όλων των οχημάτων για ασφαλή είσοδο – έξοδο αναπήρου από την οικία επί της οδού ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ αρ.

260/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΖΚΟ 5681 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΑΧΑΙΩΝ έναντι του αρ. 16 a

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΖΚΟ 5681 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΑΧΑΙΩΝ έναντι του αρ. 16 ads260.pdf