311/2010

311/2010

311/2010 – Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων a

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου – ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ – Δ.Ε.Κ.Α. Ιλίου για υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων ads3112010.pdf