312/2011

312/2011

312/2011 – Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS a

Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης που αφορά το έργο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS ADS3122011.pdf