3141

3141

Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών (2) δύο χοροδιδασκάλων παραδοσιακού χορού για την υποστήριξη και την κάλυψη των αναγκών των επιμορφωτικών τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου a

Έγκριση της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση υπηρεσιών (2) δύο χοροδιδασκάλων  παραδοσιακού χορού για την υποστήριξη και την